Rimbursimi Rregullat


Në rast të ANULIMIT ose NDRYSHIMIT të eventit, rave-travel.com ka politikën e mëposhtme:

• Për eventet e ANULUARA paratë do të kthehen për biletat e blera në internet. Nëse keni blerë biletën nga një pikë e shitjes, do të njoftoheni më tej se si do të kthehen paratë tuaja.

• Ju do të njoftoheni për datën dhe vendin e eventit në kohën e duhur. Nëse afati për një event të vonuar është në kundërshtim me aktivitetet tuaja, biletat tuaja do të zëvendësohen me bileta për një event tjetër ose paratë tuaja do të kthehen.

Rimbursimi i fondeve për anulimin e biletave të blera në internet me kërkesë të klientit nuk është e mundur.